Μηνιαία Συντήρηση

Είναι ίσως το πιο σημαντικό από πλευράς πρακτικής, λειτουργικής, αλλά και οικονομικής, να υπάρχει τακτική συντήρηση του δικτύου αποχετεύσεως σε όλη του την έκταση.

Με την μηνιαία συντήρηση αποφεύγουμε συγκέντρωση ακαθάρτων υδάτων και πλημμύρες σε λειτουργικούς χώρους όπως:

Αποθήκες, λέβητες, φρεάτια ανελκυστήρων, υπόγεια πάρκινγκ αυτοκινήτων ,

γεγονός που θα είχε καταστροφικές συνέπειες.

 Επίσης με αυτόν τον τρόπο αποκλείουμε την παρουσία δυσοσμίας και την εμφάνιση εντόμων και τρωκτικών. Η ετήσια δαπάνη για την συντήρηση είναι σίγουρα κατά πολύ μικρότερη από αυτήν που θα προέκυπτε σε μία έκτακτη βλάβη ενός κακοσυντηρημένου δικτύου.

Κόστος

Αναλαμβάνουμε τη μηνιαία συντήρηση του δικτύου αποχετεύσεως και σας απαλλάσουμε από τους μπελάδες, ξεκινώντας από τα 15 ευρώ.